Fekete Emőke

Argumentum Nostrum Egyesület elnöke, főszervező

Kiss Anna

Projektmenedzser

Leírás ⮟

14 éves korom óta foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal. Kicsit hivatás, kicsit szenvedély, kicsit munka. Kiemelten fontosnak tartom, hogy nagy figyelmet szenteljünk gyerekeink fejlődésére, oktatására. Ezért a célért dolgozom az Argumentum Nostrum Egyesületnél is.

Albert Aliz

Projektmenedzser

Leírás ⮟

Immár 3 éve az egyesület által támogatott programokat szervezem Magyarlónán a következő események alkalmával: Márton- napi fáklyás felvonulás, Mikulásvárás, gyermeknap, nyári tábor, nyári iskola. A programok gördülékeny lebonyolítására törekedtem mindig. Anyagi támogatásokat a leadott és megnyert pályázatokból, illetve a falubeli cégektől szereztem.

Minden alkalommal 50- 100 különböző korosztályú gyerek ( 4 éves kortól 13 éves korig) vett részt ezeken a tevékenységeken. A programok válozatos volta mindig felkeltette az érdeklődésüket, szívesen vettek részt a különböző foglalkozásokon.

Öröm tölti be a szívem, elégedetten mondhatom, hogy a jövőre nézve is folytatom e nemes munkát.

Mező ovoda

A „Mező” óvoda 1976-ban nyitotta meg kapuit a Györgyfalvi negyedben, amely modern oktatási eszközökkel felszerelt épületben működik, saját konyhával. Az ANYÓ pedagógusai Ágnes Helga Fábián és Nagy Kinga, július 17-től július 5-ig fogadják a gyermekeket.

Fábián Ágnes Helga

Leírás ⮟
A “Poienița/Mező” Óvoda óvónője vagyok. 23 éve dolgozom óvodapedagógusként. „Légy önmagad, szeresd es tiszteld embertársad!”

Nagy Kinga

Leírás ⮟

Nagy Kinga vagyok, óvodapedagógus. Tanító – óvodapedagógusi diplomával a kezemben 2013 óta vagyok aktív tagja a tantestületnek. Nézetem, hogy “…a gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell bevésni a képzeteket…” (Maria Montessori). Fő feladatomnak tekintem, hogy segítsem a gyermeki személyiség minél sokrétűbb kibontakozásait, sok-sok játékkal, mesével, szeretettel és türelemmel.

Tóvidéki Református óvoda

A Tóvidéki Református Óvoda 1999-ben nyitotta meg kapuit a Tóvidéki Református templom alagsorában, Kolozsváron a Maros utca 27 szám alatt. 2000-től Montessori Óvodaként működött, ezzel a módszerrel igyekezett az ide járó gyerekek testi-, lelki fejlődését, Istenképét formálni. 2012-ben nyerte el az állami akreditációt. Jelenleg egy totyogó és egy vegyes csoporttal működik, az ősszel átköltözik a Maros utca 5 szám alá egy szép nagy zöld kerttel körülvett új épületbe, ahol három csoport kap majd otthont: egy totyogó és két vegyes csoport.
Az ANYÓ pedagógusai György Zsuzsanna, Tóbiás Réka, Fodor Kiss Júlia, Pap Paula, július 17-től július 28-ig fogadják a gyermekeket.

Pap Paula

Leírás ⮟

Pap Paula vagyok, a Tóvidéki Református Óvoda vegyes csoportjának óvónője. Először veszek részt az ANYÓ-programban, és szeretettel várom a gyerekeket június 17-21 között az iskolás csoportba, valamint 24-28 között az óvodás csoportba.

György Zsuzsanna

Leírás ⮟
„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.” – Maria Montessori. Várok szeretettel minden játszani szerető, kalandot kedvelő kisgyermeket. Egy élménydús hetet ajánlunk, melyben festünk, rajzolunk, építünk, kézimunkázunk de a mozgást sem hanyagoljuk el! Célunk, minél több időt tölteni a szabadban.

Tóbiás Réka

Leírás ⮟
„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.” – Maria Montessori.Várok szeretettel minden játszani szerető, kalandot kedvelő kisgyermeket. Egy élménydús hetet ajánlunk, melyben festünk, rajzolunk, építünk, kézimunkázunk de a mozgást sem hanyagoljuk el! Célunk, minél több időt tölteni a szabadban.

Fodor Kiss Júlia

Leírás ⮟

A leírás hamarosan elérhető lesz!

Kozmutza Flóra iskola és óvoda

Nagy hagyományokkal rendelkező, 1888-ban alapított állami intézmény, amely óvodát és iskolát, valamint diákotthont foglal magába.110 magyar, főképp hallássérült diák tanul itt, de helyet kapnak más sajátos nevelési igényű gyerekek is. Az oktatás két óvodai csoportban és 14 iskolai osztályban történik. Az ANYÓ pedagógusai Herman Anita, Molnár Csilla, Gombos Hajnalka, Vincze-Faragó Gabriella, július 17-től július 12-ig fogadják a gyermekeket.

Vincze-Faragó Gabriella

Leírás ⮟

A nevem Vincze-Faragó Gabriella , egy kisfiú anyukájaként  és munkámból kifolyólag is (közel 10 éve dolgozom gyógypedagógusként a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában)naponta játszom , fedezem fel  a kisgyermeklét sajátosságait ,  izgalmait , szépségeit , és persze napi kihívásait . Izgalommal várom a közös nyári kalandot a gyerekekkel július 8 – 12 között a Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolájában.

Herman Anita

Leírás ⮟

Már óvodásként tudtam: „ha nagy leszek, tanító leszek”. Édesanyám szemében láttam a csillogást, ahogyan tanítványaira néz. Nagyváradon, a tanítóképzőben, indultam a kalandokkal teli útra, a kolozsvári Bölcsészkaron szereztem egyetemi diplomát. Immáron 8 éve a munkám a hivatásom. Jelenleg a logopédiai csoport óvónője vagyok a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában. Szabadidőmben gyerekprogramokat szervezek különböző jeles eseményeken, szülinapokon valamint egy gyerekzenekar tagjaként dalszárnyon is folytatom a kalandozást a Varázshegyen túlra. Sok szeretettel várom a gyerekeket egy közös kalandozásra, dalolásra Szivárvány országba.

Molnár Csilla

Leírás ⮟

Tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem gyógypedagógia szakán végeztem és jelenleg pályakezdő óvónőként dolgozom a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában. Pályakezdőként elmondhatom, hogy minden napom egy felfedezés, kaland és hála. Felfedezés és kaland, hiszen minden nap egy új kihívás, és minden nap sikerül újat tanulnom. Hála pedig azért, mert nem csak én nevelek, de engem is nevelnek. Hasonlóan kalandos utazásra hívom és várom nagyon sok szeretettel a gyermekeket.

Gombos Hajnalka

Leírás ⮟

A leírás hamarosan elérhető lesz!

Bede Hajnalka

Leírás ⮟

Bede Hajnalka vagyok, Zilahon születtem és nevelkedtem, tanulmányaimat
Kolozsváron végeztem a „Babeș-Bolyai’ Tudományegyetem pszichológia és
gyógypedagógia szakán. 2005 óta gyógypedagógus tanárként dolgozom a kolozsvári „Kozmutza Flóra” Hallássérültek Speciális Iskolájában.
A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni
adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Középpontba a valódi cselekedetet, a felfedező ismeretszerzést és az egyéni tapasztalást állítom. Ezen kívül fontosnak tartom az esztétikai nevelést, az örömteli játékot, a mozgást.
Szeretettel várok június 17 – július 12 között minden kalandvágyót. Négy hét
alatt egy vidám hangulatú utazást teszünk a Föld körül!

Tincu Júlia

Leírás ⮟

Tincu Júlia vagyok, Szatmárnémetiben születtem és nevelkedtem, tanulmányaimat Kolozsváron végeztem a „Babeș-Bolyai’ Tudományegyetem pszichológia és gyógypedagógia szakán. 2015 óta nevelőtanárként dolgozom a kolozsvári „Kozmutza Flóra” Hallássérültek Speciális Iskolájában. Különleges gyerekek társaságában töltöm mindennapjaimat, együtt fedezünk fel olyan értékes „kincseket”, mint a türelem, a szeretet, az elfogadás, bátorság, önállóság, a tudásvágy, kíváncsiság, a méltóság… Ezeket csiszoljuk és fényesítjük, őrizgetjük és megosztjuk másokkal is. Szeretettel várok június 17 – július 12 között minden kíváncsi felfedezőt egy varázslatos utazásra… négy hét alatt a Föld körül! Hűséges útitársaink lesznek a mesék és versek, játékok és énekek, a különböző nyelvek, a számok és a színek, az állatok és növények… Hát kalandra fel!

Törökvágási Református gyülekezet

Vonó Beáta

Leírás ⮟

Vonó Beáta vagyok, most másodéves hallgató a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, az Óvó- és Tanítóképző szakon. Kicsi koromtól gyerekekkel akartam foglalkozni, ez a döntésem sosem változott meg. Az volt az álmom, hogy segíthessek testi és lelki fejlődésükben a gyerekeknek. Sokszor foglalkoztam már gyerekekkel a Törökvágási Református egyházközségnél és nemrég egy óvodába is besegítek tanítással.

Kosztin Kinga

Leírás ⮟

Az igazi ismeret az, amit a gyermek maga szerez meg, személyes élmények átélésével. 
Az a gyermek, aki megbarátkozik a természet szépségeivel, a természeti folyamatok kölcsönhatásaival, aki kiskorától megérti, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része, később maga is óvni fogja ezeket a kincseket. Ha környezetünk tiszteletére neveljük a gyermekeket, máris fontos lépést teszünk annak érdekében, hogy megóvjuk azt, amit utódainknak szeretnénk továbbadni.

Tóth Boglárka

Leírás ⮟

A Szent Imre Római Katolikus Óvoda óvónője vagyok. 15 éve dolgozom óvónőként. Számomra elmondhatatlan örömöt jelent, hogy naponta a kisgyermekek között élhetek, közöttük lehetek, velük játszhatom. Kolozsváron születtem, itt tanultam, óvónői diplomámat az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanítóképző szakán szereztem, majd a Bábes Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok karán pszichológusi diplomára tettem szert. Óvodapedagógusként arra törekszem, hogy a rám bízott gyermekek sok-sok törődést, és szeretetet kapjanak tőlem és egyéni bánásmódban részesüljenek. Játszás során, szép élményekkel gazdagodjanak, hitben nevelkedjenek, és olyan emberi értékeket sajátítsanak el, amelyek egész életükben végig kísérik őket.

Bereczki Szende

Leírás ⮟

Bereczki Szende vagyok, a marosvásárhelyi tanító – óvónőképzőben végeztem, majd ezt követően a Babeș Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán. 2010-től dolgozom a Monostor negyedben, a „Csodálatos berek” óvodában.

Gyermekvilág óvoda

“Az oktatás elválaszt minket.” Konfucius. Az óvoda „Gyermek világa” a megfelelő társadalmi-érzelmi éghajlat, együttműködés és oktatási partnerség biztosítása, a gyermekek iskolába és társadalomba való sikeres integrálása, az olyan értékek előmozdítása, mint a multikulturalizmus, a bizalom, a kezdeményezés, a felelősség és a tisztelet. Az ANYÓ pedagógusai Nagy Aliz, Muszka Pál Anna Éva, Sánta Tímea, július 17-től július 5-ig fogadják a gyermekeket.

Nagy Aliz

Leírás ⮟

A leírás hamarosan elérhető lesz!

Muszka Pál Anna Éva

Leírás ⮟

Az igazi ismeret az, amit a gyermek maga szerez meg, személyes élmények átélésével. Az a gyermek, aki megbarátkozik a természet szépségeivel, a természeti folyamatok kölcsönhatásaival, aki kiskorától megérti, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része, később maga is óvni fogja ezeket a kincseket. Ha környezetünk tiszteletére neveljük a gyermekeket, máris fontos lépést teszünk annak érdekében, hogy megóvjuk azt, amit utódainknak szeretnénk továbbadni.

Sánta Tímea

Leírás ⮟

Csíkszeredában születtem és lassan már 7 éve élek Kolozsváron. Tanulmányaimat a BBTE Óvó-Tanító képző szakán végeztem 2016-ban. A gyakorlatok ideje alatt nagyon sokat tanultam a nagyszerű gyakorlatvezetőimtől, úgy óvodában, mint iskolában, de szívem mégis a kisgyerekekhez húzott.Mint pályakezdő óvónő a „Gyermekvilág” óvodában dolgozok. Idén csatlakozom először a „Nyári óvoda” programhoz és nagy szeretettel várom a gyerekeket 2019. július 15. és augusztus 4. között a Méhes utca 53 szám alatti „Gyermekvilág” óvodába.

Református kollégium szakiskolája

Gutay Elis

Leírás ⮟

Gutay Elis Éva vagyok, Kolozsváron születtem, tanulmányaimat Budapesten végeztem. Jelenleg Kolozsváron élek a családommal. 2011 óta foglalkozom gyerekekkel. 7 éve a Petra gyülekezetben, vasárnapi iskolában, 3-12 éves gyerekeket tanítok.Tavaly és tavaly előtt részt vettem a Nyári ovi programban, a Hidelvi csoportokkal dolgozhattam, ami nagy élmény és kihívás volt számomra.Ha jelentős mértékben meg szeretnénk érinteni a gyermekek szívét, először önmagunkban kell megérinteni saját gyerekkorunkat, a bennem élő gyermek szemével kell látnom. Amikor gyerekekkel dolgozom, lényeges emlékeznem arra, milyen volt gyermeknek lenni. A gyermek szemszögéből kell megközelítenem a világot, együttérzéssel és kreatívan tanítani.

Gergely Erika

Leírás ⮟

A Horea úti Hársfaillat Napköziotthonos Óvodában dolgozom cimzetes óvónőként. A Nyári óvoda programban harmadik alkalommal vállalok feladatot.Két gyermek édesanyja vagyok. Az ÓVODÁT nem munkahelynek, hanem második otthonomnak, szakmámat pedig nem fizetésforrásnak, hanem hivatásomnak tekintem. Vajdahunyadon születtem, ötödik osztálytól bentlakásban edződtem, 1994-től a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban óvó- és tanítóképzőben tanultam, majd tudásomat a Babes-Bolyai Tudományegyetem négyéves néprajz-magyar szakán bővítettem. Úgy gondolom, hogy az óvodában a pedagógusnak elsődleges feladata a gyermeknek biztonságos, meghitt környezetet nyújtani, az életébe szeretetet és kreativitást becsempészni, valamint önállóságra és magabiztosságra nevelni. A gyermeket nem magunknak neveljük (akár szülőként, akár pedagógusként), hanem saját magának, különös figyelmet fordítva a tisztelet, a türelem, az alázat és a méltóság ismérveire is. A gyermek identitástudata az óvodai mindennapokban épül fel, közössége részeként megtapasztalja nemzete kultúráját, hagyományát, világfelfogását, tudását. Rudolf Steiner szavai vezérelnek óvodai munkám során: „A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani”.A Református Szakiskolában tartandó foglalkozásokra július 15 – augusztus 2-a között várom az óvodásokat!

Nagy Berta

Leírás ⮟

2016-ban végeztem a Babes-Bolyai Egyetemen az Óvó-tanítóképzőt Kolozsváron és a Törpék Akadémiája óvodában dolgozom. Bár tanítónőnek készültem, mégis úgy adódott, hogy óvónő lett belőlem, amit nem tartok véletlennek, mert úgy gondolom, hogy megtaláltam a helyem olyan életkorú gyerekek társaságában, akik bearanyozzák a mindennapjaimat és nem hagynak úgy távozni az óvodából, hogy útravalóul egy ölelést vagy puszit ne adjanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy óvodában is, a gyerekek megkapják a mindennapi mesét, értékeljék a könyveket és persze ne teljen el olyan hét, amikor nem mondókázunk, vagy népi gyermekjátékokat játszunk. Idén csatlakozom másodszor a Nyári óvóda programhoz és izgatottam várom két hét jókedvre a gyerekeket.

Tolnai Eszter

Leírás ⮟

Temesváron születtem, 1978-ban, Nagyváradon végeztem középiskolai tanulmányaimat, majd Kolozsvárra kerülve néprajzot tanultam a BBTE-n. Később elvégeztem az Óvó-tanítóképző Főiskolát. Tanítottam a kolozsvári Waldorf iskolában, majd az óvodában. Jelenleg délutáni oktató vagyok az Apáczai Líceumban.Háromgyerekes anyukaként és pedagógusként is elmondhatom, hogy szívügyem a gyermekek világa. Öröm számomra a velük együtt való gondolkodás, játszás, alkotás.

Halmágyi Enikő

Leírás ⮟

A “János Zsigmond” Unitárius Kollégium tanítója vagyok. Ezelőtt a “Hófehérke” Napközi otthonos Óvoda óvónője voltam. 15 évig dolgozom óvodapedagógusként és 1 éve tanítóként, két csodálatos gyermek édesanyja vagyok.Kolozsváron születtem, óvó- és tanítóképző diplomával rendelkezem, illetve gyógypedagógusi, valamint logopédusi diplomával bővítettem tudásomat.Célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot.Az “Anyó” programban második alkalommal vállalok feladatot. Idén a Református Kollégium szakiskolájában fogadom a gyerekeket. 2018.augusztus 19-23, illetve augusztus 26-30-a között szeretettel várom az érdeklődőket!

Staharocky Vera

Leírás ⮟

Staharoczky Vera vagyok, kétgyermekes édesanya, tanító, tanár, játszóházvezető. Több mint egy évtizede foglalkozom gyerekekkel , óvódáskorúaktól középiskolásokig . Tanári munkám mellett kézműves foglalkozásokat ,  játszóházatvezetek, drámafoglalkozásokat tartok . Hiszek abban , hogy a gyerekeknek egészséges fejlődésük érdekében életkori sajátosságaiknak megfelelő szellemi-lelkitáplálékra van szükségük . Ezekben a nyári hetekben népi hagyományaink lesznek a kísérőink: népi gyermekjátékok, nemezelés,agyagozás,szövés, hurkolás, körmönfonás, gyöngyszövés, népmesék, bábkészítés, bábozás.

Hideg Erika

Leírás ⮟

A leírás hamarosan elérhető lesz!

Otovos Andrea

Leírás ⮟

A leírás hamarosan elérhető lesz!

Szőllősi Etelka

Leírás ⮟

Szőllősi Jánosné Lippay Etelka vagyok. Idén lesz harminc éve, amióta hivatalosan is gyermekekkel foglalkozom. Tanítónőként (5 évig) kezdtem e gyönyörű pályafutást, majd vallástanárként (17 évig) tanítottam, neveltem, formáltam, alakítottam, elérhető voltam több iskola diákjai számára. Jelenleg (8 éve), gyülekezeti gyermekmunkásként foglalkozom a gyermekekkel, ifjakkal a hivatalos iskolaidőben, illetve havonta egyszer gyermeknapot, nyári szünidőben kirándulásokat, napközis nyári tábort (Vakációs Bibliahét) szervezek, táborok tervezésében és kivitelezésében munkatársként részt veszek. Lassan húsz éve született meg első lányunk, 17 éve a második és 9 éve a harmadik. Édesanyaként most már látom az érem másik oldalát is, azt, hogy milyen áldott, szép, nehéz munkával, feladattal jár egy gyermeket az óvodás, iskolás korig felnevelni. Vallom, hogy minden gyermek, úgy ahogy van, értékes teremtmény. Minden tudományommal igyekszem abban megerősíteni a gyermeket amiben ő jó, illetve fejleszteni azt amiben szüksége van a támogatásra.Tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudomány Egyetem keretében végeztem. Alap képzést a református pedagógia szakon, majd néhány évvel később a szociális munka szakon és mesteri szinten pasztorál pszichológia szakon. Több hagyományos pedagógia, Montessori, illetve Kett-módszeres továbbképzésen vettem részt.Öröm, felüdülés, de ugyanakkor kihívás is számomra gyermekekkel foglalkozni.

Hófehérke óvoda (Onkológiával szemben)

Az óvoda Onkológiával szemben levő épülete a mesék birodalma, amelyben a gyerekeket arra ösztönözzük, hogy álmodjanak, bízzanak abban, amit éreznek, és hogy álmaik valóra válnak életük történetében. A óvoda tágas udvara egy igazi botanikus kert, ahol rengeteg zöld terület található, és sok növényzet veszi körül. Az ANYÓ pedagógusa Katona Hilda, július 8-tól 19-ig fogadják a gyermekeket.

Katona Hilda

Leírás ⮟

Nagyenyeden születtem. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban érettségiztem 1996-ban óvónőképző szakon, 2009-ben a kolozsvári Babes – Bolyai egyetem gyógypedagógia karán szereztem gyógypedagógusi oklevelet. 2011-ben fejeztem be a mesteri képzést: ˮInkluzív oktatás és gyógypedagógiai tanácsadástˮ. Óvónői pályafutásom 23 éve kezdődött. Óvodapedagógusi tevékenységem során mindig arra törekedtem, hogy az óvodai közegben a gyermekeket nyugodt, családias légkör vegye körül, szeretetben és megbecsülésben legyen részük, mert sok időt az óvodában töltenek el és fontos, hogy jól érezzék magukat. Igyekezetem arra irányul, hogy irányítója és egyaránt társa legyek a gyereknek. A változó világ megújulásra készteti az embert, így a pedagógust is. Időnként újra kell értékeljük önmagunkat, tevékenységünket, hogy fel tudjuk venni a tempót, nyitottá tudjunk válni az újra. Ehhez nyújtanak segítséget a továbbképzéseken való részvételeim. A nyári óvoda programban második alkalommal vállalok feladatot.

Hófehérke óvoda (Központi épület)

A Hófehérke Óvoda Kolozsvár első óvoda épületében működik a Frederic Joliot Curie /Berde Mózes utca 2-4. szám alatt. Az ANYÓ pedagógusa Bokor Ildikó július 22-től 26-ig fogadja a gyermekeket.

Bokor Ildikó

Leírás ⮟

A leírás hamarosan elérhető lesz!

Kisherceg óvoda

Grădinița cu P.P. „Micul Print” este situată în cartierul Gheorgheni, unitatea funcționează cu 12 grupe de preșcolari (11 grupe la secția romana și 1 grupa la secția maghiara), în regim de program prelungit. Grădinița a fost construită în anul 1969. Educatoarea ANYÓ Szabó Décsei Erika așteaptă copiii în perioada 15-26 iulie 2019.

Szabó Décsei Erika

Leírás ⮟

Óvodapedagogusként dolgozom már 24 éve, a Kis Herceg napközi otthon magyar csoportjában. Kolozsváron születtem, nevelkedtem és ugyanitt végeztem tanulmányaim. Mindig úgy gondoltam, hogy fontos a pedagógus és gyerekek közötti kapcsolat, mert igaznak találom azt a kinai közmondàst, hogy ” Egy gyerek élete olyan, mint egy papirlap, melyen minden arra járó nyomot hagy.” Ha a gyermek-óvónő kapcsolatát pozitív érzelmek jellemzik, az biztosan jó hatással lesz a gyermekek szociális készségeire, kapcsolatteremtő, kommunikációs képességeire is. Ezért fontosnak tartom, hogy a rám bizott gyerekeknek segítsek abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődve megísmerkedjenek a körülöttük levő világgal, megismerjék önmagukat. De ugyanolyan fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek sok játékban legyen részük, hiszen a játékokon keresztül is ismerkednek a világgal.

Csemete Református óvoda

A Csemete Református Óvoda 21 éve működik Kolozsvár központjában, akkreditált intézményként. Az óvodában három csoport van, bölcsőde, kis- és nagycsoport. Szerda délutánonként Integrált Játszóháznak adunk otthont SNI gyermekek számára. Az idén a negyedik Oviolimpiát és a harmadik Paralimpiát szerveztük meg Kolozsváron. Évek óta pályázatokkal egészítjük ki a költségvetésünket. Az Anyo pedagógusai Lészai Emőke és Dosa Nóémi Diána

Lészai Emőke

Leírás ⮟

Lészai Emőke vagyok, a Csemete Református Óvoda igazgatója, óvónő, négy gyermek anyukája. Szakmai hitvallásom, hogy minden gyermek Istentől kapott ajándék. Ránk, óvodapedagógusokra, a 2-6 éveseket bízta, de ez a szakasz hitem szerint a legfontosabb a gyermek fejlődése szempontjából.

Dósa Noémi Diana

Leírás ⮟

A marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zenepedagógia, valamint a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudomány szakán végeztem. Számomra nagyon fontos a művészet, ezen belül pedig a zene és a képzőművészet az ami leginkább foglalkoztat. Szabadidőmben is többnyire ezekkel foglalkozom. Emellett szeretek kirándulni/mászni, biciklizni, sízni, főzni, filmeket nézni, bútorokat restaurálni. Azért vagyok itt a Csemete óvodában, mert élvezetes gyerekekkel foglalkozni, tanítani, alkotni, játszani, mellesleg legtöbbször jó a hangulat, és egy jólelkű, lelkes csapattal dolgozhatok.

Kolozsvári Református Kollégium óvodája

A Kolozsvári Református Kollégium 2oo8-ban kapta meg az engedélyt az óvoda működtetésére. Bár eleinte csak egy vegyes csoporttal indult, ma már három óvodai csoport várja a gyerekeket. Az ANYÓ pedagógusai Rácz Eszter Tímea, Magyari Henrietta, július 29-től augusztus 9-ig fogadják a gyermekeket.

Rácz Eszter Tímea

Leírás ⮟

1990. május 13-án születtem Kolozsváron. Édesanyám szerint barátságos, szociábilis gyerek voltam, és azt hiszem, a nyitottság személyiségem egyik alaptulajdonsága. Tanulmányaimat a Báthory István Elméleti Líceumban végeztem, 2oo9-ben a matematika-informatika – intenzív nyelv osztályban érettségiztem. Pszichológiát tanultam, majd iskolapszichológiából mesteriztem. Mesteri mellett elszegődtem dadának a Református Kollégium óvodájának egyik vegyes csoportjába. Akkor döbbentem rá, hogy óvónő szeretnék lenni. A pszichológia mesteri mellett felvételiztem az Óvó-Tanítóképzőbe, amit távoktatáson végeztem, mert a 2015-16-os tanévtől óvónőként alkalmaztak, egyelőre szakképzetlenként, a Református Kollégium Süni csoportjába. 2o17 nyarán államvizsgáztam, így ez az első tanévem szakképzett óvónőként. A nyári versenyvizsgán elért eredményemmel megerősíthettem helyemet a Református Kollégium óvodájában. A munkát hivatásomnak érzem, s szeretném tökéletesen végezni. Hiszek a következetes nevelésben, azonban nem hiszek a büntetésben, kiabálásban. Úgy gondolom, hogy a gyerekeket csak szeretettel, odafigyeléssel, rájuk fordított idővel lehet nevelni, mindeniket saját igényei és személyiségvonásai alapján. A jutalmazás, a dicséret a fő módszerem, mert ezáltal a gyerekekben megerősítünk egy helyes viselkedésformát. Nem a tiltást gondolom a nevelés kulcsának, hanem a gyerekeknek kínált alternatívákat, melyek közül ők szabadon választhatnak.

Magyari Henrietta

Leírás ⮟

Óvónői pályafutásomat 2016 – ban kezdtem a Kolozsvári Református Kollégium Süni csoportjában.Pályaválasztásom legmeghatározóbb oka az, hogy mindig gyerekek között éreztem a legfelszabadultabbnak magam. Az óvodai közeg, ami számomra a maximális feltöltődést jelenti. Célom, hogy a gyerekeknek fizikai és lelki biztonságot nyújtsak. A mindennapi tevékenység, játék során elért fejlődésük a legnagyobb sikerélményem. Fontosnak találom a gyerekek egyéni igényei szerinti nevelést és fejlesztést. A kedvenc része a munkámnak az, hogy én megmaradhatok gyereknek, miközben a világ legnagyobb felelőssége az enyém: hogy az ovisaim boldogok legyenek.

Szent Imre Római katolikus óvoda

Az intézmény Kolozsvár belvárosában a Sétatér közelében, nyugodt, csendes, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. 2008 szeptemberében kezdte meg működését, Ft. Kovács Sándor főesperes úr patronálásával. Nevét a magyar ifjúság védőszentjéről, Szent Imre hercegről kapta. Az intézmény fenntartója a kolozsvári Szent Mihály Plébánia. Az ANYÓ pedagógusai Ferencz Abigél, Molnár Réka Mónika, Fekete Dósa Tímea, Szabó Kinga, Tóth Boglárka, Gozner Gabriella, Bota Annamária, augusztus 5-től 30-ig fogadják a gyermekeket.

Ferencz Abigél

Leírás ⮟

Alapképzésemet a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia szakon végeztem el, majd mesteri fokozatott az Alternatív pedagógia szakon fejeztem be. A Szent Imre Római Katolikus Bölcsödében óvónőként dolgozom, ez az első évem az oviban. Fontosnak tarom, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki, ahol a gyerekek jól érzik magukat, feltételek nélkül tudjanak játszani és fejlődni. Célom az ANYÓ foglalkozáson, hogy a gyerekek betekintést nyerjenek Meseország csodálatos mindennapjaiba. Olyan meséket és történeteket halljanak, amit eddig még nem ismertek. Lehetőségük legyen saját meséjük megírására, megrajzolására, eljátszására. Várok minden kalandra vágyó utazót augusztus 5-9-e között.

Molnár Réka Mónika

Leírás ⮟

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.” Maria Montessori.Felsőfokú tanulmányaimat Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Karának, Gyógypedagógia szakán kezdtem el. Ezt követően a Pedagógia és Alkalmazott Didaktikai Intézet keretén belül két éves, Alternatív Módszerek az Óvodában és Elemi Osztályokban mesterképzésben volt részem. Két évet a Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolájában dolgoztam. Jelenleg második éve dolgozom a Szent Imre Római Katolikus Óvodában, mint logopédus. A gyógypedagógiai képzettségem révén nagy hangsúlyt fektetek az egyéni differenciálásra, mivel minden gyermek fejlődési ritmusa más. Viszont, fontosnak találom a csoportos tevékenységeket is, ezáltal a kollektív gondolkodás kialakítását. Keresztény szellemben élő és hívő ember vagyok, hiszem és vallom a jó Istent. Célom az Anyó program keretén belül gyermekközpontú, színes tevékenységek tervezése és kivitelezése. Szeretettel várom a gyerekeket augusztusban a Szent Imre Római Katolikus Óvodában.

Fekete Dósa Tímea

Leírás ⮟

A nevem FEKETE- DÓZSA TÍMEA, a Szent Imre Római Katolikus Óvoda óvónője vagyok, 9 éve dolgozom óvodapedagógusként.Szakképzett óvónő vagyok, munkámat hivatásomnak tekintem. Szeretem a gyerekeket, az óvodát, és ami talán a legfontosabb: szeretek játszani. Törekszem a játék nyelvén kommunikálni, illetve a játék által nevelni a gyerekeket. Számomra nagy öröm az, amikor azt észlelem a játék során, hogy a gyermek önmagát adja, felszabadul, és ez élményt biztosít számára.“Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”(Varga Domokos) A Nyári óvoda programban első alkalommal vállalok feladatot

Szabó Kinga

Leírás ⮟

A Szent Imre Római Katolikus Óvoda óvónője vagyok. 13 éve dolgozom óvónőként, két gyermek édesanyja vagyok. Munkámat hivatásomnak tartom. Második alkalommal veszek részt a Nyári Óvoda Programban. Célom, hogy a játékosság és az érzelmi nevelés eszközeivel a természet, és művészetek iránti tiszteletemet, szeretetemet belecsempésszem a jelenkor gyermekeinek mindennapjaiba. A kezdeményezések és foglalkozások során célom a játékba integrált tanulás megteremtése, melynek során a gyermekek észrevétlenül sajátítják el az ismereteket. Nagy hangsúlyt fektetek az iskolai élethez szükséges képességek és készségek kiemelkedő fejlesztésére.2002-ban végeztem a Bod Péter tanítóképzőt, mint tanító-óvodapedagógus. Főiskolai tanulmányaimat a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Szociólogiai szakán szereztem. Hivatásom során fontosnak tartom a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítését, és nyomonkövetését. Munkám során keresem az új lehetőségeket, módszereket, mellyel színesebbé tehetem az óvodai nevelés mindennapjait. Fontosnak tartom, hogy egy harmonikus, kellemes légkör alakuljon ki, melyben minden gyermek egyéni bánásmódban, személyiségének kibontakoztatásához megfelelő nevelésben és oktatásban részesülhet. A tavaly megszervezett Nyári Ovi sikereitől és örömeitől fellelkesülve vállaltam az idén is a nyári ovit. Kedves gyerekek szeretettel várlak titeket egy színes, vidám hétre, amikor sokat fogunk játszani, mesélni, barkácsolni, énekelni, rajzolni, festeni, versenyezni. Célom élménydús pillanatokat kínálni a gyerekeknek, amelyek emlékezetesek maradnak számukra. Mottóm:„Néha a legszebb ajándék, amit másoknak adhatunk, az saját magunk: a figyelmünk, a szeretetünk, hogy egyszerűen ott vagyunk mellettük, amikor szükségük van ránk.” K. Ber

Tóth Boglárka

Leírás ⮟

 A Szent Imre Római Katolikus Óvoda óvónője vagyok. 15 éve dolgozom óvónőként. Számomra elmondhatatlan örömöt jelent, hogy naponta a kisgyermekek között élhetek, közöttük lehetek, velük játszhatom. Kolozsváron születtem, itt tanultam, óvónői diplomámat az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanítóképző szakán szereztem, majd a Bábes Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok karán pszichológusi diplomára tettem szert. Óvodapedagógusként arra törekszem, hogy a rám bízott gyermekek sok-sok törődést, és szeretetet kapjanak tőlem és egyéni bánásmódban részesüljenek. Játszás során, szép élményekkel gazdagodjanak, hitben nevelkedjenek, és olyan emberi értékeket sajátítsanak el, amelyek egész életükben végig kísérik őket.

Gozner Gabriella

Leírás ⮟

Fiatal végzősként, kémia tanarként kezdtem a pályafutasomat. A három év tanárkodás közben sok másat is kipróbáltam, megtapasztaltam, megszerettem. Az olasz-finn szak elvégzése után meséket fordítottam saját kislányomnak. Megszerettem a picik világát. Óvónőként 2009-től kezdtem dolgozni, miután képesítést szereztem, hogy minél mélyebben belelássak a gyermeki lélekbe. A lányommal együtt tanultam Montessori és waldorf pedagógiát is, ami életreszóló élményeket adott. Megtanultam, hogy a nevelés, az önnevelés által lehet hiteles és gyümölcsöző. Hiszen a gyermek olyan, ahogyan a környezetében viselkedünk.„Minden gyerek jó. Jó, ha jól érzi magát a világban, ha biztonságban van.“Csak az nevel, aki szeret, mert a nevelés maga a szeretet.”Életemben fontos a hit bensőséges megélése. Hiszen (nemcsak a nevelő munkában) mindenki azt éli mások elé, a gyermek elé, amit belül megél.Szeretem a szépet, az eredetit. Hobbyként babákat és különböző olyan horgolt, kötött, nemezelt, gyermekjátékokat, szemléltető eszközöket készítek, amik pozitívan befolyásolják a gyermek játékát, fantáziáját.

Bota Annamária

Leírás ⮟

A Szent Imre Római Katolikus óvoda óvónője vagyok. 2010 óta óvodapedagógusként dolgozom. Kolozsváron születtem, nevelkedtem és ugyanitt végeztem tanulmányaim.Fontos számomra, hogy az óvodában szeretetben, tiszteletben neveljük a gyermekeket a szépre, a jóra, a barátságra, kedvességre és hogy együtt megismerjük a világ gyönyörűségét, Isten szeretetét. Óvodapedagógusként arra törekszem, hogy a rám bízott gyermekek sok törődést és szeretetet kapjanak tőlem.Idén csatlakozom először a Nyári óvoda programhoz és szeretettel várok minden kicsi óvodást 2019 augusztus 26-30 között a Szent Imre Római Katolikus óvodába.