Az Argumentum Nostrum egyesület 2016-tól szervez hiánypótló gyermekprogramokat a kolozsvári magyar gyermekeknek. Az ANYÓ – nyári óvoda programunkat a nyári vakáció idején bonyolítjuk, aminek keretében tartalmas nyári foglalkozásokat és felügyeletet biztosítunk óvodás korú gyermekeknek 2016 óta.A GRUND programunkba 0-2. osztályos kisiskolások iratkozhatnak, vakáció idejére biztosítunk nekik is tartalmas és érdekes foglalkozást, kézműves programot. Mikulásváró és Hangoljunk karácsonyra című programunkat a téli ünnepkör idején szervezzük gyermekeknek.Az Argumentum nostrum egyesületet 2016-ban alakult, fiatal édesanyák kezdeményezésére. Célunk, hogy a családokat, a családalapítást és a gyermekek nevelését segítő programokat, eseményeket valósítsunk meg, amellyel hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy a nagyvárosi és a vidéki szórványban a magyar gyermekek nevelése áldásos legyen.

2016-ban kísérleti jelleggel, önerőből szerveztünk nyári foglalkozást gyerekeknek, heti két alkalommal. Kiderült, hogy az igény óriási, a szülők számára fontos, hogy a gyerekek a nyári szünet alatt is fejlődjenek, magyar nyelvű foglalkozásokon vegyenek részt, ugyanakkor ez a családi élet szervezési kérdéseit is leegyszerűsíti.

2017-ben első ízben szerveztük meg Nyári óvoda (ANYÓ) elnevezésű programunkat, amelyet nagy érdeklődéssel vettek igénybe a kolozsvári szülők.

Kolozsvár egy fejlődő nagyváros, ahol a családoknak egyre inkább egy dinamikus és aktív környezetben, mondhatni a felgyorsult világban kell létezniük. Ez különösen igaz a nyári időszakra, amikor az oktatási szünetekben a gyerekek és a szülők számára nagyon kevés lehetőség marad gyermekeik anyanyelvű foglalkoztatására.

A kolozsvári állami finanszírozású óvodák a nyári szünidő idejére csak részlegesen és kizárólag összevont, vegyes csoportokban biztosítanak foglalkozást, román nyelven. A magyar anyanyelvű gyermekek ezáltal hátrányos helyzetben vannak, hiszen nincs, vagy csak nagyon kevés vagy drága magyar nyelven zajló nyári program áll a szülők rendelkezésére.

Továbbá, Kolozsváron számos olyan fiatal alapított családot, akik az egyetemi éveik alatt kerültek a városba és itt alapítottak családot később. A nyári időszakban ezeknek a családoknak a legnehezebb megoldani a gyerekek felügyeletét, hiszen az ő esetükben a nagyszülők, sok esetben, több száz kilométerre élnek.

Erre a problémára kívánunk megoldást nyújtani a Nyári óvoda programunkkal, amelynek keretében a kisgyermekek számára, a vakáció időtartama alatt is tartalmas, az óvodai programhoz hasonló, állandó tevékenységet szervezünk magyar nyelven.

A nyári óvoda (ANYÓ), valamint a nyári iskola (GRUND) programok több helyszínen zajlanak Kolozsváron a nyári vakáció idején. Meghatározott tervek szerint, tematikus hetekben gondolkozva alakítottuk ki a tevékenységet, amely alapvetően a játék köré szerveződik. A foglalkozásokat zenével, énekkel, kísérletezéssel, barkácsolással, népi játékokokkal és mondókák tesszük színesebbé.

ARGUMENTUM NOSTRUM EGYESÜLET
Kolozsvár, Dorobanților /Honvéd út 25/38, sz.
Adószám 35543557